Loading...

This site uses cookies to store information on your computer. Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. Read More

Longford House Surgery
 Longford House Surgery
national health service

Dr Werner Spill, Dr Laura Parry, Dr Jessica Barker & Dr Rhodri Davies 

Meddygfa Longford Road  

Longford Road  

Caergybi  

Ynys Mon  

LL65 1TR  

Yr ydym yn bartneriaeth feddygol gyda chytundeb Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol gyda

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Ysbyty Gwynedd, Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 7PW

Ffôn: 01248 384384

Ceir manylion am y cytundeb hwn gan ein Rheolwr Meddygfa, Ms Ayshea Saleemi 

 

 

 

 

 Language:
Choose font size: A A A

Total visitors:93574 | Disclaimer